Giới thiệu Ban lãnh đạo

23/11/2017

 

Ông Ngô Thanh Sơn

  • Kinh nghiệm: Hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành viễn thông
  • Vai trò: Chủ tịch/ Phó chủ tịch  ADTEC, TTV, Media World

 

Ông Lê Công Thành

  • Kinh nghiệm: Hơn 25 năm kinh nghiệm sale và marketing trong ngành viễn thông
  • Vai trò: Tổng Giám đốc

 

Bà Nguyễn Ngọc Anh

  • Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm ngành viễn thông và chăm sóc khách hàng
  • Vai trò: Phó giám đốc


facebook