»   » 
Liên hệ

Giải pháp

Giải pháp CSKH đa kênh

Giải pháp CSKH đa kênh

13/12/2017 13:37:58

Là hệ thống chăm sóc khách hàng hợp nhất các kênh liên lạc: Điện thoại, Facebook, Live chat vào một nơi duy nhất giúp việc...

Media World call center

Media World call center

13/12/2017 13:39:19

Hệ thống Call Center của Media World là trung tâm tiếp nhận, xử lý & chăm sóc khách hàng thông qua điện thoại (IP-Phone hoặc...

Phần mềm CRM

Phần mềm CRM

13/12/2017 13:39:48

Phần mềm CRM tập hợp các tính năng cho phép quản lý, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ giữa các khách hàng với doanh nghiệp,...

facebook